Het verhaal van...


Anna: beschermd werken aan zelfstandigheid

Anna is 17 jaar. Ze heeft ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Ze meldt zich bij RIBW Groep Overijssel aan voor beschermd wonen. Ze heeft depressies, een zeer negatief zelfbeeld, gering zelfvertrouwen en angst- en affectieve problematiek. Ze is weggegaan bij ouders en heeft daarna in een pleeggezin gezeten. Vanwege suïcidale gedachten verbleef ze korte tijd in een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij is ernstig uit balans en meerdere suïcidepogingen en automutilatie volgt. Nu verblijft ze op een open opname afdeling in een andere provincie. Ze wil graag terug naar de provincie waar ze vandaan komt en dichterbij haar ouders wonen om te werken aan herstel. De relatie is problematisch en ze wil (nu) echter nog niet terugkeren naar hen. Ze is psychiatrisch uitbehandeld en wil leren om zelfstandig te worden. Ze weet niet goed wat bij zelfstandig wonen komt kijken en heeft een langere tijd nodig in een beschermde woonomgeving met voldoende begeleiding om stabiel te blijven en te werken aan haar zelfstandigheid.

 

Joris: dagelijks leven op orde

Joris woont zelfstandig. Hij is 36 jaar en heeft de diagnose autisme. Hij wil graag starten met dagbesteding. Hij wordt vaak overvraagd en hij heeft iemand nodig die hem helpt zijn dagelijks leven goed te organiseren en te structureren. Daarnaast heeft hij een luisterend oor nodig. Joris heeft minimale begeleiding nodig om zijn leven te structureren. Dagbesteding is de meest belangrijke factor. Als dit stabiel loopt, schatten we in dat de ambulante begeleiding vlot afgebouwd kan worden.

 

Valentijn: wat is mijn vraag?

Valentijn van 28 heeft schizofrenie. Zonder medicatie wordt hij psychotisch (ernstige achterdocht, vergiftingswaan, optische hallucinaties van wezens die hem bedreigen). Hij ziet dat anders: hij is overspannen geweest en dan gaat hij teveel drinken. Hij ziet daarom ook niet de noodzaak van medicatiegebruik. Om die reden heeft hij een voorwaardelijke rechterlijke machtiging met daarin de voorwaarde dat hij medicatie inneemt. Valentijn ondervindt veel negatieve symptomen van de medicatie en komt daardoor tot weinig. Ook overschat hij zijn eigen kunnen regelmatig. Valentijn woont bij zijn moeder. Zij is onder behandeling bij Mediant. Als het met één van beiden minder goed gaat, heeft dat invloed op de ander. Het is wenselijk dat Valentijn uit huis gaat, maar hij kan geen huis krijgen in verband met huurschulden in het verleden en vanwege zijn kwetsbaarheid. Valentijn heeft hulp nodig met het structureren van zijn dag, schoonmaken en soms toezicht op zijn dagelijkse verzorging en activiteiten. We starten direct met het werken aan doelen. Hierbij brengen we zijn hulpvraag beter in beeld. Er start ook direct dagbesteding.

 

Jantine: zicht op werk

Jantine is een 32-jarige vrouw met syndroom van Asperger. Ze meldt zich aan bij RIBW GO voor ambulante begeleiding via haar huisarts (POH GGZ). Ze woont bij haar ouders en heeft het hier goed naar haar zin. Ze vraagt voornamelijk ondersteuning bij het vinden van werk. Ze is afgewezen voor de Wajong, maar loopt in het dagelijks leven en werk tegen haar beperkingen aan. Ze heeft iemand nodig die haar leven overzichtelijk houdt en dat ze leert om balans te vinden tussen werk en privé. Deze vrouw valt tussen wal en schip, het is een slimme vrouw met beperkingen. Zij wordt snel overvraagd, waardoor er geen goede inschatting gemaakt wordt van haar kwaliteiten en beperkingen. RIBW Groep Overijssel kan haar met minimale begeleiding toeleiden naar passend werk, vinden van balans en toewerken naar zelfstandigheid.